Designelement

Valdres Energi

Årsberetning 2019

Valdres Energi har i løpet av 2019 omdannet sine virksomheter til konsern. I konsernet inngår, foruten morselskapet Valdres Energi AS, de heleide datterselskapene Valdres Energi Nett AS, Valdres Energi Vekst AS, Valdres Energi Entreprenør AS og Valdres Energi Fiber AS, samt de deleide datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS. I tillegg har konsernet en vesentlig rolle i kraftomsetningsselskapet Kraftriket AS både som eier og tjenesteleverandør.

Valdres Energi AS er eid av kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Selskapet er lokalisert på Fagernes og ved utgangen av 2019 var det totalt 46 ansatte i konsernet og datterselskapene.

Designelement mobil
Kapittel 1

Om Valdres Energi

Valdres Energi er et energikonsern som leverer infrastruktur og tjenester. Vi er en stolt, lokal bidragsyter i Valdres og bevisst vår rolle som viktig samfunnsaktør.

 1. Selskapet og organisasjonen
 2. Adm. direktørs beretning
 3. Samfunnsregnskap og sosialt ansvar
Kapittel 2

Styret

Styret i Valdres Energi sin vurdering av konsernets status i 2019 og fremtidig drift.

 1. Styret
 2. Styrets årsberetning
Kapittel 3

Virksomheten

Valdres Energi har i løpet av 2019 omdannet sine virksomheter til konsern. Status og informasjon om konsernets virksomhetsområder og selskap.

 1. Valdres Energi Nett
 2. Valdres Energi Entreprenør
 3. Valdres Energi Fiber
 4. Valdres Energi Vekst
 5. Kraftproduksjon
 6. Kraftriket
Kapittel 4

Regnskap

Gjennomgang av konsernets økonomiske resultat og finansielle situasjon i 2019.

 1. Resultatregnskap
 2. Balanseregnskap
 3. Kontantstrømoppstilling
 4. Noter til årsregnskapet
 5. Revisjonsberetning

Årsberetning 2019

Valdres Energi

Spikarmoen 16, N-2900 Fagernes
Tlf: 61 36 60 00post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no